همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدا ضیابر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: صومعه سرا دهستان ضیابر
  • آدرس گلزار شهدا: دهستان ضیابر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدا ضیابر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا