همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدای لنگرود

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدای لنگرود

برخی از شهدا

  • شهید جاویدالاثر هادی ثنائی مقدم

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: لنگرود
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهرستان لنگرود میدان مادر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدای لنگرود
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا