همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای سیدکلا بابل کنار - مسجد خاتم الانبیاء

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سیدکلا بابل کنار - مسجد خاتم الانبیاء

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: مازندران
  • شهرستان: بابل
  • آدرس گلزار شهدا: استان مازندران،شهرستان بابل،بخش بابل کنار،روستای سیدکلا، مسجد خاتم الانبیاء ،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای سیدکلا بابل کنار - مسجد خاتم الانبیاء
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا