همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا مسجد اباصالح المهدی عجل الله تعالی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد اباصالح المهدی عجل الله تعالی

برخی از شهدا

  • شهید کاسکل زبانبر
  • شهید اکبر صمیمی
  • شهید مرتضی علیزاده

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: شفت
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر شفت مسجد المهدی عجل الله تعالی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا مسجد اباصالح المهدی عجل الله تعالی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا