همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان:
  • شهرستان:
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا