همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای صومعه سرا امام زاده آقا سیدحمزه و آقا سیدسلیمان علیه السلام

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای صومعه سرا  امام زاده آقا سیدحمزه و  آقا سیدسلیمان علیه السلام

برخی از شهدا

  • شهید منوجهر رحمانطلب
  • شهید رسول قربانی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: گیلان
  • شهرستان: صومعه سرا
  • آدرس گلزار شهدا: استان گیلان شهر صومعه سرا جاده قدیم فومن روستای نفوت- گلزار شهدا امام زاده آقا سیدحمزه و آقا سیدسلیمان روستای نفوت

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای صومعه سرا  امام زاده آقا سیدحمزه و  آقا سیدسلیمان علیه السلام
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا